U bent hier: VC WIK » Vereniging » Lid worden

Lid worden van VC WIK Groot-Ammers

Interesse om bij VC WIK Groot-Ammers te komen volleyballen en dus lid te worden? Van harte welkom! Onderaan de pagina staat het aanmeldingsformulier.

Contributie

De contributie verschilt per leeftijdscategorie (de peildatum is 1 oktober) en het niveau waarop gespeeld wordt:

 • Voor leden van 6 t/m 11 jaar  (cmv-toernooien en cmv-competitie): € 104,00 per seizoen
 • Voor leden van 12 t/m 17 jaar (junior): € 135,00 per seizoen
 • Voor leden vanaf 18 jaar (senior): € 163,00 per seizoen
 • Voor seniorenleden van D1, D2, H1 en H2: € 40,00 extra per seizoen
 • Voor recreatieleden: € 135,00 per seizoen
 • Voor verenigingsleden: € 15,00 per seizoen

Verder is er éénmaal per jaar een bedrag verschuldigd aan de Nevobo voor de bondscontributie. Deze bondscontributie bestaat uit een vast bedrag per lid en de af te dragen teamgelden en bedraagt voor het seizoen 2023/2024:

 • Voor leden t/m 11 jaar die competitie spelen: € 47,50 per seizoen
 • Voor leden van 12 t/m 17 jaar die competitie spelen: € 72,00 per seizoen
 • Voor leden vanaf 18 jaar die competitie spelen: € 117,50 per seizoen
 • Voor seniorenleden van D1, D2, H1 en H2: € 155,00 per seizoen
 • Voor recreatieleden die competitie spelen en CMV-leden die toernooien spelen: € 32,50 per seizoen
 • Voor leden die geen competitie spelen: € 17,50 per seizoen

Stichting Leergeld Alblasserwaard en Vijfherenlanden

Graag wijzen wij je op de mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt. Wanneer je om financiële redenen geen lid kunt worden/blijven kun je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op Stichting Leergeld. De aanvraag doe je direct bij Stichting Leergeld. Op hun website vindt je alle informatie: www.leergeldav.nl

Opzegging lidmaatschap

Een eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (bij voorkeur per e-mail: ledenadministratie@vcwik.nl) bij de ledenadministratie worden ingediend. Zolang er geen schriftelijke afmelding op de ledenadministratie aanwezig is, blijf je contributieplichtig. Wanneer de afmelding plaats vindt na 1 oktober ben je de bondscontributie voor dat seizoen verschuldigd omdat wij die dan al hebben moeten betalen aan de Nevobo.

Betaling van de contributie

Per aangegeven periode wordt de contributie automatisch van de rekening afgeschreven. Bij schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap vervalt automatisch de incasso. Omdat het seizoen tot en met de maand mei loopt is voor de volgende opzet van betaling gekozen:

Kwartaalbetaling

 • maart/april/mei: inning rond 25 maart
 • juni/juli/augustus: inning rond 25 juni
 • september/oktober/november: inning rond 25 september
 • december/januari/februari: inning rond 25 december

Halfjaarbetaling

 • inning rond 25 september en 25 maart

Jaarbetaling

 • inning rond 25 september

Bondscontribitie

 • inning rond 25 oktober 

Aanmeldingsformulier en foto

Hieronder kun je het aanmeldingsformulier van VC WIK Groot-Ammers invullen en verzenden. Spelers die deelnemen aan de Nevobo competitie dienen hierbij tevens een (pas)foto voor het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) in te leveren. Op de (pas)foto moet het gezicht duidelijk en recht van voren te zien zijn. De (pas)foto graag als fotobestand (jpg/jpeg) per e-mail verzenden naar ledenadministratie@vcwik.nl, anders kunnen we de (pas)foto niet verwerken.

Incassomachtiging

Op het aanmeldingsformulier geef je toestemming voor automatisch incasso van de contributie. Bij een schriftelijke opzegging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch stopgezet. Mocht je de machtiging tussentijds willen beëindigen dan kun je dit schriftelijk aan de penningmeester (penningmeester@vcwik.nl) laten weten. 

Privacyverklaring (AVG)

Hoe VC WIK Groot-Ammers omgaat met je gegevens is beschreven in de privacyverklaring

Aanmeldingsformulier

Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) competitie mail een digitale (pas)foto voor de spelerskaart naar ledenadministratie@vcwik.nl
Recreanten-mixcompetitie
Alleen trainen
Vereniginigslid u bent wel lid van de vereniging maar traint of speelt niet
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VC WIK om de contributie te innen. De inning dient plaats te vinden per:
Jaar
Halfjaar
Kwartaal
Ja Nee Op de openbare website van VC WIK
Informeren van (toekomstige) leden over de vereniging, het geven en volgen van trainingen en diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld clinics en het spelen van wedstrijden

Ja Nee In de (digitale) nieuwsbrief van
Informeren van leden en ouders over de verenigingsactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden evenementen, etc.

Ja Nee Op social media accounts van VC WIK Informatie verspreiden over activiteiten (zoals trainingen, wedstrijden, evenementen) van de vereniging. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk van de vereniging

Hierbij verklaar ik alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld