U bent hier: VC WIK » Organisatie » Vetrouwenspersonen

Vetrouwenspersonen

Binnen VC WIK vinden wij het belangrijk om een vereniging te zijn waar een veilig sportklimaat heerst. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle leden van VC WIK op een prettige manier veilig hun sport kunnen uitoefenen. Dat iedereen zich thuis en welkom voelt en zichzelf kan zijn. Over het algemeen respecteren leden, begeleiders en ouders van minderjarige leden elkaars grenzen. Grenzen die meestal vanzenzelfsprekend zijn, maar soms duidelijk moeten worden gemaakt. Gedrag wat door de één als een leuke manier van omgang wordt gezien, kan voor een ander te ver gaan. Wanneer je niet meer weet hoe je een situatie op kunt lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach of het bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. 

De taak van de vertrouwenspersonen is het voorkomen en signaleren van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Dit kan gaan om (seksuele)intimidatie, misbruik, discriminatie, pesten, agressie, geweld en machtsmisbruik. De vertrouwenspersonen zijn in eerste instantie het aanspreekpunt bij signalering of melding van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang, bespreekt vervolgstappen met de melder en rapporteert (anoniem) aan het bestuur van VC WIK. 

Het contact met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Wanneer er sprake is van strafbare feiten of ernstige onveiligheid, heeft het bestuur van VC WIK een meldplicht. Dit betekent dat de vereniging verplicht is om in overleg te gaan met professionele instanties en na te gaan wat er nodig is om de problemen op te lossen. De vertrouwenspersonen werken ook preventief onder andere door advies te geven aan het bestuur. Denk hierbij aan het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers en begeleiders en het bekendmaken van de omgangs- en gedragsregels binnen VC WIK.

Het is ook mogelijk een vertrouwenspersoon die niet verbonden is aan de vereniging te contacteren. Hiervoor kun je contact opnemen met het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CSV). 

Serge de Wekker Vertrouwenspersoon sergedewekker@vcwik.nl
Zippora van Herk Vertrouwenspersoon zipporavanherk@vcwik.nl
Centrum voor Veilige Sport Nederland Vertouwensorganisatie Centrum Veilige Sport